fbpx

Psychological Profiler

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Twitter

Dragi viitori Profileri,
Psychological Profiler Academy este singura academie de profilare care acceptă viitori profileri indiferent de specializare și alte criterii, deschizându-și porțile către toți cei interesați de descifrarea comportamentului uman. Un proiect unicat în Europa, a lansat programul de formare în Profiler bazat pe o metodologie originală și inovativă dezvoltată de Prof. asoc. dr. Ion Duvac. Pe parcursul celor peste 15 ani de existență, Psychological Profiler Academy a pregătit peste 2000 de analiști specializați în evaluarea, argumentarea și predicția comportamentului uman. Este o mare onoare pentru mine să vă fiu mentor într-un astfel de proiect unicat pentru dezvoltarea voastră personală!

Public țintă:
Obiective:
Anul I – FUNDAMENTE – 200 ore, astfel: 200 de ore = 200 credite CPR pentru PSIHOLOGI CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ Aceste ore sunt structurate astfel:
➢ 100 de ore în format hibrid (fizic la adresa Strada Carol Davila 61 sau online prin intermediul platformei ZOOM)
• Primul modul se va desfășura în weekend-ul 28-29 septembrie (20 de ore).
• Restul de 8 întâlniri (o întâlnire – 10 ore) se vor stabili la primul modul.
➢ 100 ore studiu de la distanță, pe platforma de eLearning (include cursuri în format video/audio, prezentări, pdf-uri, chestionare)
S P E C I A L I Z A R I – ANUL II, 120 ore/specializare, astfel:
30 ore în format fizic
90 ore studiu de la distanță, pe platforma de eLearning (include cursuri în format video/audio, prezentări, pdf-uri, chestionare)
Specializarea I – Business Intelligence Psychology
Specializarea II – Political Leadership Psychology
Specializarea III – Forensic & Terrorism Psychology
Specializarea I – Business Intelligence Psychology:
➢ Elemente de business, cunoașterea mediului de afaceri;
➢ Surse de obținere a informațiilor cu semnificație psihologică;
➢ Metodologia cercetării în spațiul economic;
➢ Analiza psihologică a informațiilor cu semnificație psihologică din business;
➢ Analiza psihologică a produselor activității, analiza procesului decizional;
➢ Profilul psihologic real și profilul psihologic perceput al actorilor din mediul economic;
➢ Managementul vulnerabilităților psihologice în procesul economic;
➢ Psihologie manageriala;
➢ Leadership inovativ;
➢ Psihologie organizațională;
➢ Organigrame, alinierea proceselor, analiza și normarea muncii;
➢ Diagnoză și influență organizațională;
➢ Evaluarea 360 de grade;
➢ Comportamente organizaționale;
➢ Psihopatologie managerială și organizatională: Burnout, Mobbing, Bullying, Prezenteism, managementul incidentelor critice;
➢ Climatul de muncă;
➢ Head Hunting;
➢ Executive Coaching;
➢ Tehnici de negociere;
➢ Fluctuația de personal, managementul siturilor în organizație;
➢ Hybrid War – Spionaj economic.
Specializarea II – Political Leadership Psychology:
➢ Politologie;
➢ Mecanismele puterii politice;
➢ Psihopatologia puterii;
➢ Managementul campaniilor electorale;
➢ Political Leadership Coaching;
➢ Tehnici de persuasiune utilizare in campaniile electorale;
➢ Hybrid War;
➢ Fake news.
Specializarea III – Forensic & Terrorism Psychology:
➢ Elemente de psihologie și psihiatrie legală;
➢ Psihologie Criminologică;
➢ Suicidologie;
➢ Victimologie;
➢ Modus operandi;
➢ Psihologia terorismului;
➢ Organizații teroriste;
➢ Criminalitate și victimologie;
➢ Surse de obținere a informațiilor cu semnificație psihologică;
➢ Metodologia cercetării;
➢ Tehnici de identificare a minciunii prin analiza comportamentala video și în înscrisuri;
➢ Analiza psihologică a actului criminal;
➢ Analiza psihologică în caz de suicid (Autopsie psihologică);
➢ Criminalitatea gulerelor albe;
➢ Cyberterrorism;
➢ Profilul psihologic real și cel perceput al sinucigașului, criminalului, teroristului;
➢ Manipularea deciziilor politice prin acte de terorism;
➢ Fakenews;
➢ Hybrid Warfare.
Specializările vor avea cel puțin 75 % – lucrări practice, studii de caz. Specializările pot fi accesate NUMAI după absolvirea anului I. Program Modul, sâmbăta și duminica: – 09.00 – 13.30 – curs – 13.30 – 14.30 – pauză de masă – 14.30 – 20.00 – curs
Detalii organizatorice: Anul I – Fundamente – 200 de ore
Anul II – Specializare – 120 de ore/fiecare specialitate Cursurile sunt organizate modular, 20 ore la sfârșit de săptămână (sâmbăta și duminica) – calendarul stabilindu-se la prima întâlnire.
320 de ore = 320 credite CPR pentru PSIHOLOGI CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ
Toate modulele cursului sunt structurate online pe platforma Telepsy.ro, acestea se pot accesa cu următoarea condiție:
– Participarea la întâlnirile care se vor desfășoară în format hibrid (online/ fizic) este condiționată de parcurgerea modulelor de pe platformă.
Modulele de pe platformă cuprind:
– Suportul de curs (format pdf);
– Alte resurse în format pdf (sinteza la problematica discutată);
– Chestionar pentru verificarea cunoștințelor;
– Cursanții vor încărca temele stabilite pentru fiecare modul.
Taxe:
Cost curs – 55 lei/ oră
Prima rată pentru rezervarea locului – costul primului modul. Următoarele rate se plătesc la fiecare modul, cu 5 zile înaintea programării acestuia.
În timpul cursului, se va înrola cardul pe platforma Telepsy.ro, pentru automatizarea plăților.
Examenele de absolvire se susțin conform clauzelor contractuale.
Se face prin e-mail, urmând ca solicitantul să fie contactat pentru opțiunea de curs (online sau în sală – București) și pentru transmiterea contului unic cu acces nelimitat pe platforma de eLearning, pentru detalii, contract, facturi.
DATE DE CONTACT:
Telefon: 0756 116 636 – Office
E-mail: office@intellpsy.com
www.telepsy.ro