fbpx

Supervizare profesională

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Twitter

Supervizarea reprezintă o metodă de dezvoltare profesională pentru psihologi și o activitate formativă a profesiei prin care se asigură managementul serviciilor psihologice pe durata desfășurării supervizării.

 

Grupurile de supervizare oferă suportul practic și aplicativ al cunoștințelor dobândite de-a lungul anilor de pregătire în domeniul psihologiei. Organizarea este realizată in sistem tutorial având material didactic la dispoziția supervizatului, sarcini pentru acasă, studii de caz și numeroase aplicații practice.

Organizam supervizare profesionala în specialitățile:

Supervizor: Prof. asoc. Dr. Psiholog Ion Duvac

Obiective:
În timpul ședințelor de supervizare vor fi abordate următoarele tematici:
 • Legislația aplicabila in domeniu;
 • Codul deontologic al profesiei de psiholog;
 • Dobândirea cunoștințelor teoretice in funcție de specialitate – definiții, metode, tehnici, concepte);
 • Teste si instrumente psihologice specifice fiecărei specialități (cognitive si non cognitive);
 • Interviul (structurat, semistructurat, liber);
 • Evaluări psihologice în variantele clasică si software cu îndrumare de specialitate;
 • Consiliere si supervizare practică;
 • Elaborarea studiilor de caz (evaluare, diagnostic- prezumtiv, diferențial si multiaxial, elaborarea planului de tratament);
 • Dezvoltarea capacitații de utilizare și interpretare a metodelor specifice folosite în evaluarea psihologică a persoanei și a capacitații de observare pe baza studiului de caz.
 • Construirea raportului de evaluare psihologică (după modelul Colegiul Psihologilor din Romania);
 • Elaborarea avizului psihologic;
 • Evaluarea periodică a cunoștințelor acumulate și a activității profesionale a psihologilor aflați in supervizare;

*Ieșirea din supervizare se realizează prin evaluare teoretică și practică.